โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสาธารณสุข รอบ 12  เดือน  ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   จริยธรรม 12 เดือน ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 13 กันยายน 2022 : Admin 236

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @