โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน   ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   คุกคามไตร4ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 14 กันยายน 2023 : Admin 120

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @