โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2566  (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวม สขร กย ขึ้ยเว็บ.pdf ]

: 14 กันยายน 2023 : Admin 136

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @