โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไตรมาส 4   ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมปราบปรามไตร 4 ขึ้นเว็บ.pdf ]

: 15 กันยายน 2023 : Admin 157

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @