โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy.pdf ]

: 27 ธันวาคม 2023 : Admin 143

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @