โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมแผนป้องกัน25032567.pdf ]

: 26 มีนาคม 2024 : Admin 84

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @