โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมปราบปราม.pdf ]

: 27 มีนาคม 2024 : Admin 94

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @