โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาลสิรินธร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   รวมวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf ]

: 27 มีนาคม 2024 : Admin 94

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @